Jotakin erityisherkän ja empaatin välistä - joku joka on kasvanut ilmapiiriä alati tunnustellen, varoen, itsensä piilottaen. Aikuinen, jonka on vaikea ottaa paikkansa, uskoa itseensä ja tuntea kelpaavansa.

B0DE4C2F-B400-4943-8AF6-03C06EDB7AD7.jpg

Aikuisina tuntosarvilapset ovat taitavia erilaisissa sosiaalisissa suhteissa, koska he ovat erityisherkkien tavoin tarkkanäköisiä, intuitiivisia, tunnollisia, erityisen empaattisia ja omaa käyttäytymistään (ja sen vaikutuksia) alati pohtivia. Heillä on kuitenkin vaikeaa voimakkaiden, ilkeiden tai itsekkäiden ihmisten seurassa, koska he alkavat kiltteydellään sopeuttamaan ilmapiiriä ja torjumaan konflikteja. Tällaiset ihmiset ovat oppineet aistimaan toisten tunteita jo lapsesta saakka. He osaavat auttaa ja ymmärtää muita, mutta muut eivät aina kykene ymmärtämään heitä ja heidän herkkyyttään. Usein he ajautuvat elämään ympäröivien ihmisten odotusten mukaan ja voivat huonosti. Joka kerta, kun tuntosarvi-ihminen joustaa lisää muiden ehdoilla, saa joku lisää tilaa ja vahva ihminen laajentaa itseään herkemmän ihmisen kustannuksella. Tuntosarvilapsi on omaksunut käsityksen, että kelvatakseen muille hänen on vastattava jatkuvasti muiden odotuksiin, miellytettävä, pidettävä itsensä harmittomana, oltava tehokas ja hyödyllinen, ja huolehdittava aina ensisijaisesti toisista ihmisistä.

Tuntosarvisella on usein poikkeuksellisen tarkka käsitys ystävän tai puolison tarpeista ja odotuksista. Mutta pakottaessaan itsensä toimimaan pitkäaikaisesti toisten ehdoilla, tuntosarvinen altistuu esim. loppuunpalamiselle, psykosomaattisille sairauksille, ahdistukselle, masennukselle tai stressistä johtuville oireille. 

C0FF967B-7E69-4C19-B662-1E80698EF608.jpg

(Artikkelissa hyödynnetty sivuston www.hidastaelamaa.fi kirjoituksia erityisherkkyydestä, ET-lehden artikkelia 11.2.2016 ja Elaine Aronin teosta Erityisherkkä ihminen.)